Taivalpohjan angus on erikoistunut laadukkaiden ja puhtaiden Aberdeen angus -rodun jalostuseläinten tuotantoon.
Tilallamme on lihan suoramyyntiä: Aberdeen angus on tunnettu erinomaisesta pihvilihastaan. Olemme siirtyneet luonnonmukaiseen tuotanoon 2012 ja sitoutuneet luomutuotannon asettamiin vaatimuksiin eläintilojen, eläintenhoidon ja ruokinnan suhteen. Luomusertifikaatin olemme saaneet 2014. Liha on eettisesti ja ekologisesti tuotettua.
Pidämme tärkeänä maisemanhoitoa: tilamme angus -karja sekä pieni lammaskatraamme laiduntavat vanhoja laidunalueita sekä maisemallisesti arvokkaita perinnebiotooppeja ja kulttuurimaisemaa.

Eläinten hyvinvointi on tuotannossamme etusijalla!