Tilamme siirtyi luonnonmukaiseen tuotantoon vuonna 2012.

Emolehmätuotanto pihatto-olosuhteissa yhdistettynä pitkään laidunkauteen antaa naudoille mahdollisuuden toteuttaa lajilleen ominaisia käyttäytymistarpeita. Pihatoissa eläimet eivät ole kytkettyinä, ne saavat liikkua vapaasti. Kaikilla eläinryhmillä on karsinoissaan runsaasti oljella kuivitettua makuutilaa.

Olosuhteilla on hyvin tärkeä merkitys eläinten hyvinvoinnille. Siksi pyrimme luomaan karjallemme parhaat mahdolliset olosuhteet ja stressittömän elämän pitkänä laidunkautena sekä ihanteellisina pihatto-olosuhteina. Kolmiseinäpihatossa eläimillä on aina raikas ilma, ne saavat runsaasti luonnonvaloa ja iso osa eläimistä pääsee päivittäin ulkoilemaan jaloittelutarhaan. Lämmitetyt vesikupit takaavat eläimille raikkaan veden pakkasillakin. Lajitoverien kanssa seurustelu sekä makoilu ja märehtiminen puhtaalla olkipedillä ovat naudoille tyypillistä laumakäyttäytymistä.

Vasikan hyvä alku ja elämä varmistetaan huolehtimalla sen emosta tiineyden aikana. Poikima-aika, jolloin suurin osa vasikoista syntyy, ajoittuu meillä maalis-huhtikuulle. Poikimisen lähestyessä emo otetaan poikimakarsinaan, joka kuivitetaan huolella, jotta vasikka saa syntyä ”puhtaaseen petiin”. Vasikka saa muutaman päivän rauhassa leimautua emoonsa, jonka jälkeen emo ja vasikka siirtyvät muun lauman joukkoon. Vasikat juovat emonsa maidon ja ovat vierihoidossa noin puoli vuotta.

Toukokuussa eläimemme aloittavat laidunkauden, joka kestää lokakuulle.
Tilan pelloista 60-70% on nurmella, päätuotantokasveina valko- ja puna-apilat sekä sinimailanen. Pääviljakasvina on kaura.

Suurin osa peltojen tuotosta syötetään omalle karjalle.

3338
080349
085225
2761
013
034
082
097