Tilalla on Angusemoja noin 40. Vasikat laiduntavat emojensa kanssa vieroitusikäänsä saakka. Emot tuottavat maitoa vasikkansa tarpeisiin eli imettävät vasikkaansa noin puoli vuotta.

Vuosittain tilallemme jää vieroituksen jälkeen kasvamaan noin 10 sonnivasikkaa ja lehmävasikat (hiehot) kasvatamme tuleviksi emoiksi.
Tavoitteenamme on, että emomme poikivat itse elävän ja elinvoimaisen vasikan vuosittain. Emon on tiinehdyttävä helposti ja oltava luonteeltaan ja käsiteltävyydeltään hyvä. Hyvämaitoisuus on tärkeä ominaisuus. Rakenteeltaan eläimen tulee olla kestävä.
Kun emo on hoitanut vasikkansa ja vasikka on vieroitettu, emo saa levätä ja kuntoutua rauhassa ennen uuden vasikan syntymistä.

Siitossonnin valinnassa olennainen kriteeri on, että se periyttää alhaista syntymäpainoa, näin poikimiset sujuvat emoilta helposti.
Tällä hetkellä olemme erittäin tyytyväisiä karjamme jalkarakenteeseen. Hyvät sorkat ja jalkarakenne vaikuttavat kokonaisvaltaisesti eläimen hyvinvointiin.
Tärkeänä pidämme myös, että sonni periyttää liharodun mukaisia ominaisuuksia eli hyvää kasvua, riittävää lihakkuutta sekä lihan laatua: marmoroitumista, hyvää makua ja mureutta.

Tila kuuluu emolehmätarkkailuun. Emolehmätarkkailu on palvelu karjansa kehittämisestä kiinnostuneille lihakarjatiloille. Kaikilta eläimiltämme punnitaan syntymäpaino, 200 päivän paino vieroituksen yhteydessä sekä vuodenpaino. Lisäksi kirjaamme terveystiedot ja mahdolliset poikimavaikeudet.